Go to top

Karriere­rådgivning

Kjenner du verdien av din kompetanse?

Å finne nye karriereveier er krevende, samtidig som det åpner opp for nye muligheter. Høy omstillings- og endringstakt i næringslivet og offentlig sektor gjør at mange frivillig og ufrivillig søker nye muligheter.

For å bli god må du trene. Vi kan trene deg på intervjuteknikk og være din sparringspartner i valg av ny arbeidsgiver. Mange er usikre på egen kompetanse, hva du vil og kan, eller hva ønsker å jobbe med.

Våre rådgivere har lang erfaring med outplacement, kartlegging av kompetanse, intervjutrening og vurdering av CV og søknader.

→ Individuell rådgivning og veiledning
→ Intern mobilitet
→ Talentutvikling
→ Bistand til søknad/CV
→ Intervjutrening
→ Kompetansekartlegging
→ Motivasjonskartlegging

  • Lillestrøm
  • +47 917 41 454
  • hei@kvikkerehoder.no