Suksesshistorier

Kvikkere Hoder har lang erfaring med rekruttering for store og små selskaper. Vi er stolte over samarbeid og suksesshistorier med våre oppdragsgivere. Her vises et utvalg av selskaper vi har jobbet med den siste tiden.

Aktiv Bygg AS

Vi har benyttet Kvikkere Hoder til flere sentrale ansettelser hos oss, både innen byggeledelse, HMS og administrasjonstillinger. I prosessene har vi gode diskusjoner, og bruker Lise Bekken som sparringspartner – med stor takhøyde og direkte tilbakemeldinger. Denne form for samarbeid har resultert i gode løsninger. Vi er svært fornøyd med samarbeidet.

Amund Alm

Daglig leder

«Norsk Hydrogenforum (NHF) har benyttet Kvikkere Hoder i vår rekrutteringsprosess, og dette er et firma som leverer kvalitet fra a-å. Ine Foss satt seg veldig raskt inn i vårt behov, og hele rekrutteringsprosessen ble drevet fram på en veldig profesjonell og effektiv måte. God kunnskap om mellommenneskelige relasjoner, bidro sterkt til at rekrutteringsprosessen ble positiv og meningsfull. Er din bedrift på jakt etter nyansatte, vil NHF på det varmeste anbefale deg å kontakte Kvikkere Hoder».

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen

Generalsekretær Norsk Hydrogenforum

Solenergiklyngen har benyttet Kvikkere Hoder og Ine Foss som rådgiver i flere rekrutteringsprosesser innenfor fornybar energi. Ine setter seg godt inn i bransjen og vårt behov. Ine er en god sparringspartner som utfordrer oss og evner å se alternative løsninger rundt personkabal og kompetansebehov. Vi opplever hun er «en av oss» og ikke en utenfra, og at prosessen med Kvikkere Hoder var veldig profesjonell og smidig. Ine har bidratt til sammensetning av et høyt kompetent team i Solenergiklyngen.”

Trine Kopstad Berentsen

Daglig leder i Solenergiklyngen

“Lise Bekken er en særdeles «kvikk» dame som virkelig vet å ansette rette personer som passer inn hos oss. Hun setter seg godt inn verdiene og kulturen til vår bedrift, og på bakgrunn av dette leter hun fram personer med rett kompetanse og personlighet. Oppfølgingen underveis har vært meget god og vi kan trygt anbefale Lise som rådgiver i rekrutteringsprosesser.”

Silje Netskar

Markedssjef i Esseve

Nobina As, avdeling Oslo, har brukt Kvikkere Hoder i flere rekrutteringsprosesser. Vi ble møtt med profesjonalitet og mye kompetanse fra Ine Foss, noe som gav oss en trygghet i hel prosessen. Kvikkere Hoder er flinke til å involvere oppdragsgiver i hele bestillingen, setter seg fort inn i behovene ,kommer med gode innspill på annonsering og profiler, samt god dialog og oppfølging underveis i prosessen. Vi kommer til å bruke Kvikkere Hoder ved neste rekrutteringsprosess også.

Driftssjef Ronny Lindesteg i Nobina

“Vi har benyttet rådgiverne bak Kvikkere Hoder til kompetansekartlegging av ansatte ved omstillinger. Lise Bekken og Ine Foss strekker seg langt for at vi skal få gjennomført våre prosesser innen tidsfristene. De setter seg grundig inn i omstillingene, innhenter god og nødvendig dokumentasjon i forkant for kartleggingssamtalene og følger ryddige prosesser. De gir oss grundige tilbakemelding på hver enkelt kandidat muntlig og skriftlig. Konsulentene er profesjonelle og hyggelige i sin fremtreden, noe som bekreftes av de ansatte selv i den vanskelige situasjonen de ansatte er i ved en omstilling. Vi vil også benytte Lise og Ine ved senere omstillinger.”

Stuart Taylor

HR-direktør i Avarn Security

“Ine Foss er gjennom sin virksomhet en engasjert leietaker i Business Lillestrøm, som deltar aktivt i det lokale næringslivet. Hun har bred kompetanse og stort nettverk lokalt. Kunnskapsbyen Lillestrøm har på bakgrunn av dette engasjert Ine rekrutteringsprosjekter og i andre prosjekter blant annet for å gjennomføre et regionalt innovasjonsprosjekt.”

Anette Gangnes

Prosjektleder i Kunnskapsbyen Lillestrøm

“Seltor Bolig AS som er del av Seltor Gruppen, har kraftig vekst innen utvikling av større boligprosjekter. Lise Bekken har i en årrekke levert rekrutteringstjenester til Seltor Gruppen med svært gode resultater. Det var derfor et naturlig valg å hente inn Lise da Seltor Bolig skulle rekruttere ny prosjektleder/-sjef. Lise har med sin profesjonalitet og entusiasme, gjennomført rekrutteringsprosessen til vår fulle tilfredsstillelse. Hennes evne til å sette seg grundig inn i vår virksomhet og de kravene vi satte til den aktuelle stillingen, har bidratt sterkt til at Lise har vært svært treffsikker i rekrutteringsprosessene. Hun har sørget for å få frem ulike kandidater som alle var kvalifisert for stillingen, men som hadde ulik utdannelse, erfaring og personlighetstrekk. På denne måten sikret vi oss en kandidat som både matchet stillingens krav, men også vår bedriftskultur på en svært god måte.”

Axel Knutson

Daglig leder i Seltor Bolig

“Vi i Betonmast AS har gjennom flere år vært heldige å ha bistand av Lise Bekken for å finne frem til de beste hodene for Betonmast. Lise vet hva som skal til og forstår godt hvem vi er og hva vi leter etter.”

Erland Ensrud

HR direktør i Betonmast

“Opsahl Eiendom AS / Opsahl Gruppen har vært i solid vekst de siste årene. Lise Bekken har vært en utmerket sparringspartner og rådgiver for oss gjennom flere sentrale rekrutteringsprosesser. Det har vært effektive og godt gjennomførte prosesser med stort engasjement. Vi har sikret oss rett kompetanse og nye medarbeidere som passer godt inn i vår bedriftskultur og vårt miljø.
Vi anbefaler derfor Lise Bekken som fremtidig samarbeidspartner innenfor rekrutteringstjenester.”

Anders Opsahl

Daglig leder i Opsahl Gruppen

“Vi har benyttet Lise Bekken i flere tyngre rekrutteringsprosesser. Jeg vil fremheve hennes evne til raskt å sette seg inn i vår kultur og vårt ansettelsesbehov. Hun utfordrer oss, og har løst de rekrutteringsoppdrag hun har fått til både vår og kandidatenes store tilfredstillelse.”

Martin Melander

HR-sjef i Hæhre Entrepenør