Go to top
Referanser

“Lise Bekken er en særdeles «kvikk» dame som virkelig vet å ansette rette personer som passer inn hos oss. Hun setter seg godt inn verdiene og kulturen til vår bedrift, og på bakgrunn av dette leter hun fram personer med rett kompetanse og personlighet. Oppfølgingen underveis har vært meget god og vi kan trygt anbefale Lise som rådgiver i rekrutteringsprosesser.”

Silje Netskar

Markedssjef i Esseve

“House of Consulting har benyttet Ine Foss som rådgiver i forbindelse med at vi inngikk rammeavtale med Helse Sør-Øst. Ine var ansvarlig for en omfattende kartlegging av kunde, samt utarbeidelse av strategi- og mobiliseringsplan. Ine er en svært faglig sterk og strukturert person som leverte raskt og med høy kvalitet. Vil gi henne mine beste anbefalinger.”

Mari Ann Vassgård

Gründer og daglig leder i House of Consulting

“Vi har benyttet rådgiverne bak Kvikkere Hoder til kompetansekartlegging av ansatte ved omstillinger. Lise Bekken og Ine Foss strekker seg langt for at vi skal få gjennomført våre prosesser innen tidsfristene. De setter seg grundig inn i omstillingene, innhenter god og nødvendig dokumentasjon i forkant for kartleggingssamtalene og følger ryddige prosesser. De gir oss grundige tilbakemelding på hver enkelt kandidat muntlig og skriftlig. Konsulentene er profesjonelle og hyggelige i sin fremtreden, noe som bekreftes av de ansatte selv i den vanskelige situasjonen de ansatte er i ved en omstilling. Vi vil også benytte Lise og Ine ved senere omstillinger.”

Stuart Taylor

HR-direktør i Nokas

“Ine Foss er gjennom sin virksomhet en engasjert leietaker i Business Lillestrøm, som deltar aktivt i det lokale næringslivet. Hun har bred kompetanse og stort nettverk lokalt. Kunnskapsbyen Lillestrøm har på bakgrunn av dette engasjert Ine rekrutteringsprosjekter og i andre prosjekter blant annet for å gjennomføre et regionalt innovasjonsprosjekt.”

Kristin Uvaag Tufte

Prosjektleder i Kunnskapsbyen Lillestrøm

“Seltor Bolig AS som er del av Seltor Gruppen, har kraftig vekst innen utvikling av større boligprosjekter. Lise Bekken har i en årrekke levert rekrutteringstjenester til Seltor Gruppen med svært gode resultater. Det var derfor et naturlig valg å hente inn Lise da Seltor Bolig skulle rekruttere ny prosjektleder/-sjef. Lise har med sin profesjonalitet og entusiasme, gjennomført rekrutteringsprosessen til vår fulle tilfredsstillelse. Hennes evne til å sette seg grundig inn i vår virksomhet og de kravene vi satte til den aktuelle stillingen, har bidratt sterkt til at Lise har vært svært treffsikker i rekrutteringsprosessene. Hun har sørget for å få frem ulike kandidater som alle var kvalifisert for stillingen, men som hadde ulik utdannelse, erfaring og personlighetstrekk. På denne måten sikret vi oss en kandidat som både matchet stillingens krav, men også vår bedriftskultur på en svært god måte.”

Axel Knutson

Daglig leder i Seltor Bolig

“Vi i Betonmast AS har gjennom flere år vært heldige å ha bistand av Lise Bekken for å finne frem til de beste hodene for Betonmast. Lise vet hva som skal til og forstår godt hvem vi er og hva vi leter etter.”

Erland Ensrud

HR direktør i Betonmast

“Opsahl Eiendom AS / Opsahl Gruppen har vært i solid vekst de siste årene. Lise Bekken har vært en utmerket sparringspartner og rådgiver for oss gjennom flere sentrale rekrutteringsprosesser. Det har vært effektive og godt gjennomførte prosesser med stort engasjement. Vi har sikret oss rett kompetanse og nye medarbeidere som passer godt inn i vår bedriftskultur og vårt miljø.
Vi anbefaler derfor Lise Bekken som fremtidig samarbeidspartner innenfor rekrutteringstjenester.”

Anders Opsahl

Daglig leder i Opsahl Gruppen

“Vi har benyttet Lise Bekken i flere tyngre rekrutteringsprosesser. Jeg vil fremheve hennes evne til raskt å sette seg inn i vår kultur og vårt ansettelsesbehov. Hun utfordrer oss, og har løst de rekrutteringsoppdrag hun har fått til både vår og kandidatenes store tilfredstillelse.”

Martin Melander

HR-sjef i Hæhre Entrepenør

Våre verdier: KVIKK

Kompetanse
Vi har erfaring og kunnskap for å sikre rett utvelgelse

Verdiskapning
Vi skaper resultater for våre kunder og kandidater

Innovasjon
Vi utvikler oss kontinuerlig for å tilpasse oss fremtidens kompetansebehov

Kvalitet
Vi kan vise til dokumenterte gode og langsiktige resultater

Kunnskap
Vi anvender kunnskap for å kartlegge behov og kompetanse

Ine Foss

DAGLIG LEDER / PARTNER

Over 20 års erfaring med HR, rekruttering og organisasjonsutvikling både som leder og rådgiver i privat og offentlig sektor.

Attachment image #1536

Jan Erik Nilsen

PARTNER

Solid erfaring som toppleder innen økonomi og markedsføring i store norske og internasjonale selskaper.

Attachment image #1612

Lise Merethe Bekken

PARTNER

Over 20 års erfaring med rekruttering gjennom aktivt søk og utvelgelse av kompetanse innenfor alle fagfelt.