Likestilling mellom kjønnene
Likestilling mellom kjønnene

FN`s Bærekraftsmål 5 handler om likestilling mellom kjønnene             

Hva må gjøres: Andelen kvinner som deltar i politikk og næringsliv øker, men det er fremdeles langt flere menn enn kvinner i maktposisjoner. For å skape mer likestilling mellom kjønnene så må det en rettferdig fordeling av makt, innflytelse og ressurser til.

Hva gjør vi:

  • Kvikkere Hoder jobber aktivt for å sikre rett kandidat jobben, uavhengig av kjønn
  • Kvikkere Hoder jobber for å løfte frem dyktige kvinner
  • Kvikkere Hoder jobber med fokus på mangfold og rettferdighet i arbeidslivet hos våre oppdragsgivere