FN`s Bærekraftsmål 3 handler blant annet om å fremme livskvalitet for alle, uansett alder      

Hva må gjøres: God livskvalitet er en forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet. Vår livskvalitet påvirkes av miljø, økonomi, arbeidssituasjon og sosiale forhold. Her kan og skal vi i næringslivet påvirke der det er mulig.

Hva gjør vi:

  • Kvikkere Hoder støtter hvert år utvalgte organisasjoner som bidrar og har fokus på livskvalitet.
  • Kvikkere Hoder er opptatt av mennesket, for oss er mennesket i fokus i alle våre prosesser.
  • Kvikkere Hoder tar vare på alle som søker jobb gjennom oss ved å ivareta deres verdighet og respekt. Vi jobber for å gi andre mulighet til å nå sitt fulle potensiale.

Organisasjoner som vi støtter er: