Forminske overforbruk
Forminske overforbruk

FN´s bærekraftsmål 12 handler om å minske overforbruk og jobbe for en bærekraftig livsstil

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

Overforbruk – Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil. Det innebærer å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson.

Hva gjør vi:

  • Kvikkere Hoder bruker ikke mer ressurser enn nødvendig, vi jobber aktivt for å samhandle, strukturere våre ressurser og planlegge for å minske overforbruk
  • Kvikkere Hoder jobber aktivt for å effektivisere våre prosesser slik at vi ikke benytter flere ressurser enn nødvendig