Bærekraftig lokalsamfunn
Bærekraftig lokalsamfunn

FNs bærekraftsmål 11 handler om å bidra til bærekraftig lokalsamfunn

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. Byene fungerer som møteplasser for handel, kultur, innovasjon og sosial samhandling. 

Hva må gjøres: Vi må få på plass god nok avfallshåndtering, redusere forurensning og bruke ressursene på en bærekraftig måte.

Hva gjør vi:

  • Kvikkere Hoder jobber aktivt for å bruke lokale krefter der det er naturlig og mulig
  • Kvikkere Hoder jobber aktivt for å begrense sin forurensning med å spare inn på unødvendige reiser, benytte kollektivtransport der det er mulig