Anstendig arbeid
Anstendig arbeid

FN`s Bærekraftsmål 8 handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Hva må gjøres: For å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet i verden må alle ha jobber. For at det skal kunne skje må vi skape en rettferdig økonomisk vekst og nye arbeidsplasser. Det betyr at vi må inkludere de unge i arbeidsmarkedet, sørge for fast og trygt arbeidsliv, legge til rette å få flere kvinner i arbeid og redusere uformelt og svart arbeid.

Hva gjør vi:

  • Kvikkere Hoder jobber for like rettigheter for kjønnene i våre oppdrag
  • Kvikkere Hoder tar ikke på seg oppdrag som går på tvers av anstendig arbeid
  • Kvikkere Hoder sørger for en inkluderende prosess med våre oppdragsgivere