Samfunnsansvar
Samfunnsansvar

Alle har vi et samfunnsansvar, og vi kan velge hvordan vi ønsker å ta tak i og jobbe med å påvirke samfunnet vi lever i. Kvikkere Hoder ønsker være en bidragsyter der vi kan og har mulighet, slik at vi kan sette et positivt fingeravtrykk i samfunnet.

Våre fokusområder

FN`s bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan som alle kan og skal bidra til der hvor det finnes rom og muligheter. Her kan du lese mer om hvordan vi i Kvikkere Hoder jobber for å bidra der vi kan.