Go to top

Passion for People

Vi har kompetanse og erfaring for å sikre rett utvelgelse.
Vi har implementert smitteverntiltak i tråd med myndighetenes anbefalinger.

Kvikkere Hoder er et unikt kompetansehus med fokus på høy kvalitet, presisjon og kvikke prosesser. Vi er spesialister på lederutvelgelse, rekruttering, konsulentutleie, HR rådgivning, omstillingsprosesser og kompetansekartlegging. Vårt team jobber målrettet og systematisk for at din bedrift skal lykkes. Våre rådgivere er DNV-sertifiserte og benytter arbeidspsykologiske verktøy i våre prosesser. Vi har solid erfaring fra HR, rekruttering og organisasjonsutvikling i et marked som er i kontinuerlig endring.

Ine Foss

Rekruttering

Hvordan skape verdier ved rekruttering?

Konsulentformidling

Har du behov for fleksibilitet i bemanningen?

Organisasjonsutvikling

Er din bedrift rigget for endringer?

Karriererådgivning

Kjenner du verdien av din kompetanse?

Ine Foss

DAGLIG LEDER / PARTNER

Over 20 års erfaring med HR, rekruttering og organisasjonsutvikling både som leder og rådgiver i privat og offentlig sektor.

  • 917 41 454
  • ine@kvikkerehoder.no
Attachment image #1824

Lise Merethe Bekken

PARTNER

Over 20 års erfaring med rekruttering gjennom aktivt søk og utvelgelse av kompetanse innenfor alle fagfelt.

  • 982 65 507
  • lise@kvikkerehoder.no
Attachment image #1819

Kristin Skisaker

PARTNER

Mange års erfaring med rekruttering gjennom søk og utvelgelse av kompetanse innenfor alle fagfelt.

  • 940 07 323
  • kristin@kvikkerehoder.no

Solenergiklyngen har benyttet Kvikkere Hoder og Ine Foss som rådgiver i flere rekrutteringsprosesser innenfor fornybar energi. Ine setter seg godt inn i bransjen og vårt behov. Ine er en god sparringspartner som utfordrer oss og evner å se alternative løsninger rundt personkabal og kompetansebehov. Vi opplever hun er «en av oss» og ikke en utenfra, og at prosessen med Kvikkere Hoder var veldig profesjonell og smidig. Ine har bidratt til sammensetning av et høyt kompetent team i Solenergiklyngen.
Attachment image #1851
Trine Kopstad Berentsen, Daglig leder i Solenergiklyngen
Lise Bekken er en særdeles «kvikk» dame som virkelig vet å ansette rette personer som passer inn hos oss. Hun setter seg godt inn verdiene og kulturen til vår bedrift, og på bakgrunn av dette leter hun fram personer med rett kompetanse og personlighet. Oppfølgingen underveis har vært meget god og vi kan trygt anbefale Lise som rådgiver i rekrutteringsprosesser.
Attachment image #1590
Silje Netskar, Markedssjef i Esseve
House of Consulting har benyttet Ine Foss som rådgiver i forbindelse med at vi inngikk rammeavtale med Helse Sør-Øst. Ine var ansvarlig for en omfattende kartlegging av kunde, samt utarbeidelse av strategi- og mobiliseringsplan. Ine er en svært faglig sterk og strukturert person som leverte raskt og med høy kvalitet. Vil gi henne mine beste anbefalinger.
Attachment image #1592
Mari Ann Vassgård, Gründer og daglig leder i House of Consulting
Vi har benyttet rådgiverne bak Kvikkere Hoder til kompetansekartlegging av ansatte ved omstillinger. Lise Bekken og Ine Foss strekker seg langt for at vi skal få gjennomført våre prosesser innen tidsfristene. De setter seg grundig inn i omstillingene, innhenter god og nødvendig dokumentasjon i forkant for kartleggingssamtalene og følger ryddige prosesser. De gir oss grundige tilbakemelding på hver enkelt kandidat muntlig og skriftlig. Konsulentene er profesjonelle og hyggelige i sin fremtreden, noe som bekreftes av de ansatte selv i den vanskelige situasjonen de ansatte er i ved en omstilling. Vi vil også benytte Lise og Ine ved senere omstillinger.
Attachment image #1589
Stuart Taylor, HR-direktør i Nokas
Ine Foss er gjennom sin virksomhet en engasjert leietaker i Business Lillestrøm, som deltar aktivt i det lokale næringslivet. Hun har bred kompetanse og stort nettverk lokalt. Kunnskapsbyen Lillestrøm har på bakgrunn av dette engasjert Ine rekrutteringsprosjekter og i andre prosjekter blant annet for å gjennomføre et regionalt innovasjonsprosjekt.
Attachment image #1591
Kristin Uvaag Tufte, Prosjektleder i Kunnskapsbyen Lillestrøm
Seltor Bolig AS som er del av Seltor Gruppen, har kraftig vekst innen utvikling av større boligprosjekter. Lise Bekken har i en årrekke levert rekrutteringstjenester til Seltor Gruppen med svært gode resultater. Det var derfor et naturlig valg å hente inn Lise da Seltor Bolig skulle rekruttere ny prosjektleder/-sjef. Lise har med sin profesjonalitet og entusiasme, gjennomført rekrutteringsprosessen til vår fulle tilfredsstillelse. Hennes evne til å sette seg grundig inn i vår virksomhet og de kravene vi satte til den aktuelle stillingen, har bidratt sterkt til at Lise har vært svært treffsikker i rekrutteringsprosessene. Hun har sørget for å få frem ulike kandidater som alle var kvalifisert for stillingen, men som hadde ulik utdannelse, erfaring og personlighetstrekk. På denne måten sikret vi oss en kandidat som både matchet stillingens krav, men også vår bedriftskultur på en svært god måte.
Attachment image #1603
Axel Knutson, Daglig leder i Seltor Bolig
Vi i Betonmast AS har gjennom flere år vært heldige å ha bistand av Lise Bekken for å finne frem til de beste hodene for Betonmast. Lise vet hva som skal til og forstår godt hvem vi er og hva vi leter etter.
Attachment image #1725
Erland Ensrud, HR direktør i Betonmast
Opsahl Eiendom AS / Opsahl Gruppen har vært i solid vekst de siste årene. Lise Bekken har vært en utmerket sparringspartner og rådgiver for oss gjennom flere sentrale rekrutteringsprosesser. Det har vært effektive og godt gjennomførte prosesser med stort engasjement. Vi har sikret oss rett kompetanse og nye medarbeidere som passer godt inn i vår bedriftskultur og vårt miljø. Vi anbefaler derfor Lise Bekken som fremtidig samarbeidspartner innenfor rekrutteringstjenester.
Attachment image #1724
Anders Opsahl, Daglig leder i Opsahl Gruppen
Vi har benyttet Lise Bekken i flere tyngre rekrutteringsprosesser. Jeg vil fremheve hennes evne til raskt å sette seg inn i vår kultur og vårt ansettelsesbehov. Hun utfordrer oss, og har løst de rekrutteringsoppdrag hun har fått til både vår og kandidatenes store tilfredstillelse.
Attachment image #1723
Martin Melander, HR-sjef i Hæhre Entrepenør